" Att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta med förebyggande åtgärder är viktigt för att skydda stockholmarnas dricksvatten. Norrvatten och Stockholm vatten och avfall har genomfört en ny kartläggning av källorna till PFAS-föroreningar som når Östra Mälaren. Den visar bland annat att det är viktigt att vidta åtgärder i andra delar av Mälarens avrinningsområde för att minska PFAS-halterna vid vattenverken."

https://www.norrvatten.se/om-norrvatten/nyheter/nyhetsarkiv/ny-kartlaggning-av-pfas-fororeningar-i-ostra-malaren/

"Fiskare om PFAS i Mälaren: "Det är en ögonöppnare""

https://sverigesradio.se/artikel/fiskare-om-pfas-i-malaren-det-ar-en-ogonoppnare

"Ny rapport: Höga halter miljögift i fisk från Mälaren – ”Klart man blir orolig”"

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/ny-rapport-hoga-halter-miljogift-i-fisk-fran-malaren-klart-man-blir-orolig