Mindervärdeskomplex

Vi tänker skapa MOOC kurser som lär ut hela läkarprogrammet.
Vi gör så för att lärarna vid Uppsala Universitet samt Karolinska Institutet och tyvärr också vid Åbo Akademi och Åbo Universitet lider av mindervärdets komplex.