Kartellmisstankar mot svensk skogsindustriWe are the new Freemasons Our name is Finlandiabiosciences


We are the new Freemasons! Our name is Finlandiabiosciences!

Denmark pig disaster!Good News! Goda Nyheter!
Iceland to end whaling from 2024 amid controversy and falling demand

Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare
Hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) går oftast över av sig självt, men symtomen behöver bedömas av läkare. Tillstånden är vanligast bland unga män, i samband med exempelvis virusinfektioner som covid-19. År 2019 vårdades cirka 300 personer under 30 år på sjukhus med myokardit. Data pekar mot en ökad förekomst också i samband med vaccination mot covid-19, främst hos ungdomar och unga vuxna och främst hos pojkar och män. För den enskilda individen är risken att drabbas väldigt liten, det är en mycket sällsynt biverkan.
Nya preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor pekar mot att sambandet framförallt är tydligt när det gäller Modernas vaccin Spikevax, i synnerhet efter den andra dosen. Riskökningen ses inom fyra veckor efter vaccinationstillfället, främst inom de två första veckorna.